LOGO SEKOLAH

Kuning Melambangkan warga SK Membedai berwawasan ingin maju ke arah kecemerlangan dalam semua bidang.
Hijau Melambangkan kecintaan warga sekolah kepada alam sekitar.
Putih Melambangkan kemurnian hati warga pendidik yang akan mencorak pelajar menjadi manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.
Merah Melambangkan warga sekolah berani menghadapi segala cabaran yang rintangan.
Bulat Melambangkan warga sekolah yang bermuafakat dan bersatu hati dalam semua aspek.
Buku dan alat tulis Melambangkan kerajinan dan ketekunan para pelajar di sekolah.
Dastar Melambangkan cita-cita setiap pelajar.
Obor Melambangkan semangat juang setiap pelajar yang ingin maju dalam semua bidang.
Bingkai Pendukung kepada visi dan misi sekolah.