VISI SEKOLAH

                      VISI

          "Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera".

Pendidikan  : Ilmu mendidik/ pengetahuan untuk mendidik dalam bentuk 
       mengajar/ melatih/membimbing

Berkualiti  : Bermutu dan bernilai tinggi

Insan    : Murid

Terdidik   : Menerima didikan

Negara   : Malaysia

Sejahtera  : Harmoni

Warga pendidik dan sokongan Sekolah Kebangsaan Membedai (SKM) komited menyampaikan ilmu 
mendidik yang bernilai tinggi kepada murid sekolah ini supaya mereka menerima didikan 
yang membolehkan Malaysia sentiasa berada dalam suasana yang harmoni. SKM adalah institusi
yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi lainyang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang dikenali.