TAKWIM SEKOLAH

BIL. MESYUARAT / AKTIVITI BIL.1/ 2017 BIL.2/ 2017 BIL.3/ 2017 BIL.4/ 2017
1.      PENGURUSAN SEKOLAH 5/1 6/5 12/8 4/11
2.      PENGURUSAN KURIKULUM 9/1 3/4 3/7 14/10
3.      PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 7/1 15/4 7/7 20/10
4.      PENGURUSAN KOKURIKULUM 7/1 15/4 7/7 20/10
5.      PANITIA MATA PELAJARAN 13-17/1 7-11/4 16-19/6 22-24/9
6.      JPKA, JKPAK, JKPAK (FASILITI) 17/1 8/4 4/7 7/10
7.      PEMERIKSAAN MENGEJUT ASET 17/1   4/7  
8.      PEMERIKSAAN MENGEJUT KEWANGAN   8/4   7/10
9.      PUSAT SUMBER SEKOLAH 28/1   8/7  
10.   J/KUASA LINUS / PBS / MBMMBI 6/2 12/5 4/8 13/10
11.   SKPMg2 27/2   9/7 19/11
12.   PENYELARASAN KAJIAN TINDAKAN 17/2 18/3 22/4 11/7
13.   PENCERAPAN PdP GURU FEB JULAI OGOS OKT
14.   UJIAN BULANAN 11-14/3   14-16/7  
15.   UJIAN PKBS   22-27/5 27-31/10  
16.   UJIAN SEGAK ( PJ ) 3-6/3   4-8/8  
17.   UJIAN PERCUBAAN UPSR   22-24/7 18-20/8  
18.   UJIAN PSIKOMETRIK (T3 / T6)     T6: SEP T3: OKT
19.   GERAK GEMPUR/PECUTAN AKHIR  

 

1-3/7

14-16/7

11-13/8

2-5/9

 

 

20.   PEMANTAUAN KANTIN SEKOLAH 6/1, 6/2

17/3

8/4, 6/5 17/6 2/7, 5/8

4/9

3/10

4/11

21.   SOLAT HAJAT 7/8 21/8 28/8 4/9
22.   MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG 20/1      
23.   MESYUARAT JK PIBG 03/2 04/4 07/7 09/10
24.   MOTIVASI AKADEMIK TAHAP 2 17/1 8/4 4/7 7/10
25.   NILAI KEPEMIMPINAN TAHAP 2 17/1 8/4 4/7 7/10
26.   LAWATAN   BIL 01   BIL 02
27.   GOTONG ROYONG 6/2 12/5 4/8 13/10
28.   HARI TERBUKA AKADEMIK   25/5   21/11
29.   LDP / BINA UPAYA GURU 3 2 2